FITOSANITARNI PROSTORSKI PORTALKontakt
RAZMEJITVE POSEBNO NADZOROVANIH IN DRUGIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V SLOVENIJI
Sistem omogoča javni vpogled v trenutne in zgodovinske najdbe in razmejitve škodljivih organizmov (poligoni, točke) in vpogled v pripadajoče kartografske podlage.

>> Nazaj na prvo stran
RASTLINSKA PRIDELAVA
BOLEZNI   ŠKODLJIVCI
Bakterijski ožig oljk (Xylella fastidiosa)
Trsne rumenice (Flavescence dorée in Bois noir)
Hrušev ožig (Erwinia amylovora)
Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae)
Krompirjeva obročkasta gniloba Clavibacter m. ssp. sepedonicus)
Krompirjeva rjava gniloba Ralstonia solanacearum )
Viroidna zakrnelost hmelja (Hop stunt viroid)
Hmeljeva uvelost (Verticillium alboatrum in V. dahliae)
Bolezen orehov: Geosmithia morbida in njen vektor Pityophthorus
juglandis

Tomato leaf curl New Delhi virus, ki ga prenaša Bemisia tabaci
Candidatus Liberibacter solanacearum
Listna pegavost, ki jo povzroča Diplocarpon mali
Plodova monilija (Monilinia fructicola)
Šarka (Plum pox potyvirus)
Pepino mosaic virus
Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev (Potato spindle tuber viroid)
  Bela krompirjeva ogorčica (Globodera pallida)
Rumena krompirjeva ogorčica (Globodera rostochiensis)
Ogorčica koreninskih šišk (Meloidogyne ethiopica)
Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus)
Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera)
Japonski hrošč Popilia japonica)
Krompirjevi bolhači (Epitrix spp)
Kozliček (Aromia bungii)
Paprikar (Anthonomus eugenii)
Ščitkarji iz rodu Aleurocanthus sp.
Resarji iz rodu Scirtothrips sp.
Plodova muha (Bactrocera dorsalis)
Plodova muha (Bactrocera invadens)
Plodova muha (Pterandrus rosa)
Plodova muha (Rhagoletis fausta)
Plodova muha (Rhagoletis pomonella)
Plodova muha (Diaporthe vaccinii)
Sončnična stebelna vrtalka (Strauzia longipennis)
Orjaški vodni polži (Pomacea insularum, P. canaliculata)
Cistotvorna ogorčica (Heterodea zeae)
Kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus)
Paradižnikov molj (Tuta absoluta)
Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii)
INVAZIVNE RASTLINE  
Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia)  
GOZD IN URBANO OKOLJE
BOLEZNI   ŠKODLJIVCI
Rjavenje borovih iglic (Scirrhia acicola), sinonim Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr)
Rdeča pegavost borovih iglic (Mycosphaerella pini))
Platanov obarvani rak (Ceratocystis platani))
Fitoftorna sušica vejic (Phytophthora ramorum)
Fitoftorna sušica (Phytophthora kernoviae)
Borov smolasti rak (Gibberella circinata)
  Borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus)
Kitajski kozliček (Anoplophora chinensis)
Azijski kozliček (Anoplophora glabripennis)
Hrošči iz rodu (Monochamus)
Jesenov krasnik (Agrilus planipennis)
Brezov krasnik (Agrilus anxius)
Zlatopegasti krasnik (Agrilus auroguttatus)
Plodova muha (Dendrolimus sibiricus)
Sahalinski jelov ličar (Polygraphus proximus)
Azijski ambrozijski podlubnik (Xylosandrus crassiusculus )
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana http://www.uvhvvr.gov.si